Fotogaléria

foto 1

Každý rok sa snažíme vytvoriť pre prijímateľky sociálnej služby vhodnú a pokojnú vianočnú atmosféru, ku ktorej patrí svätá omša, krásne ozdobené vianočné stromčeky a odovzdanie vysnívaných darčekov.

Zverejnené:: 12.1.2022
foto 1

V predvianočnom období navštívili naše zariadenie dobrí ľudia, ktorí pomocou sponzorských darov prispeli k milostiplnému prežitiu vianočných sviatkov. 

Touto cestou ďakujeme:

Zverejnené:: 11.1.2022
foto 1

Touto cestou ďakujeme rodine Feketeovej z Jurovej, firme Kása pekáreň a potraviny a firme Chipita, s.r.o., že so svojimi sponzorskými darmi osladili život prijímateliek sociálnej služby.

Zverejnené:: 6.12.2021
foto 1

V rámci deinštucionalizácie sa učia prijímateľky sociálnej služby nové formy práce, ako pečenie vianočných oplátok, zdobenie medovníkov. 

Zverejnené:: 1.12.2021
foto 1

Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za profesionálne a zodpovedné zvládanie situácie v období pandémie Covid-19 sme dostali v divadle Jáne Palárika v Trnave s ostatnými zariadeniami v pôsobnosti TTSK. 

Zverejnené:: 1.10.2021

Pages