Pečenie vianočných oplátok

V rámci deinštucionalizácie sa učia prijímateľky sociálnej služby nové formy práce, ako pečenie vianočných oplátok, zdobenie medovníkov. 

Fotogaléria: 
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6