Kontakt

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove
Hlavná 111, 930 07 Medveďov

Telefón +421(0)31 554 1105

Mobil +421(0)905 400 169

Mobil ambulancia NON STOP +421(0)904 453 055

E-mail:

Riaditeľ: Mgr. Vladislav Kmeť

KONTAKT NA ZAMESTNANCOV:

RIADITEĽ:                                                            

Mgr. Vladislav Kmeť

e-mail:

 

Sociálna pracovníčka:                                           

Mgr. Judit Huszárová

e-mail:

 

Ekonómka:                                                              

Erika Janková – zástupca riaditeľa

e-mail:

 

Úsek sociálnej rehabilitácie:                                  

Monika Lengyel - poverená vedením úseku

e-mail: l

 

Zdravotný úsek:                                                     

Silvia Kmettyová - vedúca úseku

e-mail:

 

Úsek stravovacej prevádzky:                                 

Bc. Eva Uharčeková – vedúca úseku

e-mail: 

 

Mzdová účtovníčka:                                               

Mgr. Eszter Végh - Füssy

e-mail: