Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu .