Zoznam vyhotovených vlastných výrobkov

V priloženom súbore uvádzame zoznam vyhotovených vlastných výrobkov, ktoré klientky zhotovujú počas pracovných terapií.