Cenník

Úhrady za poskytované služby v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove platné od 01.08.2017

Domov sociálnych služieb

  • Bývanie - 49,20 EUR/mesačne
  • Strava a režijné náklady - 102,30 EUR/mesačne
  • Úhrada za pomoc pri odkázanosti VI. stupeň - 72,23 EUR/mesačne
  • Úhrada za upratovanie, pranie a žehlenie - 20,77 EUR/mesačne
  • Úhrada celkom - 244,50 EUR/mesačne

Špecializované zariadenie "Vila Viktória"

  • Bývanie - 60,11 EUR/mesačne
  • Strava a režijné náklady - 102,30 EUR/mesačne 
  • Úhrada za pomoc pri odkázanosti VI. stupeň - 72,23 EUR/mesačne
  • Úhrada za upratovanie, pranie a žehlenie - 20,77 EUR/mesačne
  • Úhrada celkom - 255,41 EUR/mesačne

Poznámka: ceny služieb sú platné pri 31-dňovom mesiaci

 

Výška úhrady za nadštandardné služby a iné činnosti

Výška úhrady za nadštandardné služby (napr. kadernícke služby, pedikúra, manikúra, kozmetické služby a iné) sa určí v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Zariadenie môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách neupravuje a ktoré zvyšujú kvalitu života prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Platby za tieto iné činnosti sú upravené samostatnou zmluvou medzi zariadením a prijímateľom sociálnej služby. Medzi iné činnosti patrí používanie vlastného elektrospotrebiča a služby poskytnuté nad rámec sociálnej služby.

Výška úhrady na mesiac na fyzickú osobu za používanie vlastného elektrospotrebiča v zariadení je:

- 1,00 € /mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača
- 2,32 € /mesačne za užívanie vlastnej chladničky
- 1,00 € /mesačne za užívanie vlastnej žehličky
- 1,00 €/mesačne za užívanie mikrovlnej rúry
- 1,00 € /mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice
- 1,00 € /mesačne za užívanie vlastného rádiomagnetofónu/CD alebo DVD prehrávača
- 1,00 €/mesačne za užívanie vlastnej nabíjačky na mobilný telefón
- 1,00 €/mesačne za užívanie osobného počítača alebo notebooku
- 2,00 €/mesačne za užívanie vlastného prenosného ventilátora
- 2,00 €/mesačne za užívanie vlastného prenosného ohrievača (elektrický konvektor, elektrický radiátor alebo iný podobný spotrebič)
- 2,00 €/mesačne za užívanie vlastnej klimatizačnej jednotky
- 5,00 €/mesačne za užívanie vlastného elektrického invalidného vozíka (nabíjanie batérie)
- 0,50 €/mesačne za užívanie každého iného ďalšieho elektrospotrebiča.