Opatrenia v súvislosti s COVID-19

 OZNAM

 

Vzhľadom na priaznivý vývoj epidemiologickej situácie a zánik ohniska nákazy v našom zariadení pominuli dôvody ďalšieho uplatňovania obmedzujúcich opatrení pre pohyb klientov a návštevy sú povolené. Návštevy klientov je potrebné nahlásiť minimálne 24h vopred vedúcej zdravotného úseku na telefónnom čísle 031/554 11 05. Opatrenia budú individuálne posúdené na základe zdravotného stavu klienta.

Za pochopenie ďakujeme.