Dokumenty na stiahnutie v súvislosti s COVID-19

Usmernenie k návštevám -27.7.2021

Štruktúra krízového plánu k zverejneniu v súvislosti s COVID-19

Plán a režim návštev v súvislosti s COVID-19

Čestné prehlásenie pre návštevy v súvislosti s COVID-19

Poučenie o ochrane osobných údajov GDRP v súvislosti s COVID-19