Fotogaléria

foto 1

Touto cestou ďakujeme rodine Feketeovej z Jurovej, firme Kása pekáreň a potraviny a firme Chipita, s.r.o., že so svojimi sponzorskými darmi osladili život prijímateliek sociálnej služby.

Zverejnené:: 6.12.2021
foto 1

V rámci deinštucionalizácie sa učia prijímateľky sociálnej služby nové formy práce, ako pečenie vianočných oplátok, zdobenie medovníkov. 

Zverejnené:: 1.12.2021
foto 1

Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za profesionálne a zodpovedné zvládanie situácie v období pandémie Covid-19 sme dostali v divadle Jáne Palárika v Trnave s ostatnými zariadeniami v pôsobnosti TTSK. 

Zverejnené:: 1.10.2021
foto 1

Ani v septembri sme nezabudli osláviť narodeniny prijímateliek.

Zverejnené:: 1.10.2021
foto 1

Dňa 16.9.2021 sme zorganizovali grilovačku v špecializovanom zariadení pre prijímateľky sociálnej služby. Na oslavu sme pozvali aj PSS z DSS Horný bar a z DSS Okoč. 

Zverejnené:: 1.10.2021

Pages