Sponzorské dary

Touto cestou ďakujeme rodine Feketeovej z Jurovej, firme Kása pekáreň a potraviny a firme Chipita, s.r.o., že so svojimi sponzorskými darmi osladili život prijímateliek sociálnej služby.

Fotogaléria: 
foto 1
foto 2
foto 3