Sponzorské dary

V predvianočnom období navštívili naše zariadenie dobrí ľudia, ktorí pomocou sponzorských darov prispeli k milostiplnému prežitiu vianočných sviatkov. 

Touto cestou ďakujeme:

za mikulášske balíčky Ladislavovi Gódányovi, starostovi obce Kostolné Kračany

za časopisy redakcii ÚJ NŐ

za trvanlivé potraviny, hračky a drogériu zahraničnému civilnému spolku Vitézi rend, ktoré nám doniesli Mgr. Gabriel László, MBA., a dobrovoľní hasiči.

Fotogaléria: 
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5