Fotogaléria

Koledníci

Týždeň pred Vianocami nás navštívi žiaci zo ZŠ v Kostolných Kračanoch. Deti pre klientky a zamestnancov predviedli vianočný program s názvom Dievčatko so zápalkami.

Zverejnené:: 15.1.2019
klientka pri tvorivých činnostiach

Na spoločnú prípravu vianočných sviatkov nás pozvali zamestnanci a klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi.

Zverejnené:: 14.1.2019
výrobky

Už tradične na Úrade Trnavského samosprávneho kraja sa dňa 12.12.2018 uskutočnil prezentácia výrobkov klientov zo zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Zverejnené:: 14.1.2019
Mikuláš

Dňa 6.decembra k nám zavítal Mikuláš, ktorý prišiel spolu s anjelom a čertom.  Zo sebou priniesli aj sladké mikulášske balíčky. Klientky mali veľkú radosť z Mikuláša.

Zverejnené:: 14.1.2019
kultúrny program

Koniec mesiaca november sa niesol v duchu Katarínskej zábavy, ktorú usporiadalo Domov sociálnych služieb pre dospelých v Lehniciach. Už niekoľko rokov zariadenie v Lehniciach usporiada Katarínsku zábavu, na ktorú sa klientky veľmi tešia.

Zverejnené:: 14.1.2019

Pages