Modernizácia sociálnej starostlivosti

Trnavský samosprávny kraj úspešne dokončil rekonštrukciu nášho zariadenia. Viditeľnou zmenou prešli kúpeľne, sociálne zariadenia a kanalizácia. Spevnili nám aj plochy a chodníky v areáli. 

V krásnom areáli sme mohli privítať medzi nami aj predsedu TTSK Mgr. Jozefa Viskupiča, podpredsedu TTSK Mgr. Józsefa Berényiho a riaditeľku odboru sociálnych vecí TTSK Ing. Blaženu Flamíkovú. Na slávnostné odovzdanie areálu k nám navšívil aj starosta obce Medveďov Ing. Ladislav Kulacs. 

Fotogaléria: 
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5