Ošetrovateľská starostlivosť

Základná ošetrovateľská starostlivosť je zameraná na hygienické úkony, polohovanie, preväzy rán, podávanie liekov a iných liečiv podľa indikácie lekára, zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok, meranie fyziologických funkcií a sledovanie celkového zdravotného  a psychického stavu klientov.

Odborná ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná  zmluvne Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo je zabezpečený prevoz klienta do zdravotníckeho zariadenia. Prevoz klienta do zariadenia je realizovaný v sprievode službukonajúcej sestry alebo opatrovateľky. Preprava do zdravotníckeho zariadenia je zabezpečená prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby alebo podľa potreby a závažnosti je doprava zabezpečená služobným motorovým vozidlom DSS.