Opatrovateľská starostlivosť

V našom zariadení sa poskytuje opatrovateľská starostlivosť podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel.

Primárnym opatrovateľským cieľom modelu podľa prof. Moniky Krohwinkel je udržať, podporovať alebo znovunadobudnúť nezávislosť, blaho a kvalitu života opatrovaného v jeho aktivitách a existenčných životných skúsenostiach.

Naše chápanie opatrovania:

  • Opatrujeme tak, že radíme, sprevádzame, podporujeme, asistujeme, pomáhame.
  • Opatrujeme komplexne, orientujeme sa podľa biografie, hodnôt, zvyklostí a individuálnych potrieb našich klientov.
  • Opatrujeme tak, že aktivujeme a podporujeme aktívne fázy života klientov, v ktorých môžu pasívne, alebo aktívne využívať svoje telesné, duševné a duchovné schopnosti.
  • Opatrujeme tak, že v každej situácií rešpektujeme osobné práva klientov.
  • Opatrujeme s odbornou kompetencoiu podľa modelu Moniky Krohwinkel.
  • Opatrujeme na základe naplánovaných cieľov individuálnych plánov.
  • Opatrovateľské úkony dokumentujeme.

Našim klientom ponúkame v čase, keď sú v našom zariadení bezpečné prostredie. Realisticky berieme na vedomie a hodnotíme ich deficity telesných a duševných obmedzení jednotlivých funkcií, ktoré integrujeme do opatrovateľského plánu. Rozpoznávame zaťažujúce situácie všedného dňa, predchádzame im a riešime ich.