Univerzita ľudskosti

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Západoslovenským múzeom Trnava a Katedrou sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave zorganizovali v priestoroch Západoslovenského múzea  1. ročník integračného podujatia „Univerzita ľudskosti“, ktorého cieľom bolo získanie nových poznatkov pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb interaktívnou a hravou formou. Klienti získali nové poznatky a vedomosti o histórii mesta Trnavy, nasledovali prehliadky a výstavy historických budov a udalostí. Po prehliadke nasledoval kvíz z osvojených poznatkov, na ktorom boli naše klientky veľmi úspešné.

Celý deň sa niesol v duchu dobrej nálady a radosti z nadobudnutých nových poznatkov. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Fotogaléria: 
Spoločná fotografia
Prechádzka mestom
Spoločná fotografia
Prechádzka mestom
Spoločná fotografia