Tvorivé aktivity

V zariadení sú naše klientky veľmi tvorivé a radi sa zapájajú do tvorby rôznych interiérových dekorácií. Tieto výrobky máme možnosť prezentovať na spoločenských podujatiach organizovaných obcami, mestami a inými organizáciami. V poslednom období sme mali možnosť ukázať naše výrobky širokej verejnosti v Orechovej Potôni v Slovakia Ringu počas predstavenia maďarskej rockovej opery „István a Király“ so sprievodným programom pre rodiny s deťmi, v Gabčíkove na podujatí Dunajské hody a na Žitnoostrovskom jarmoku v Dunajskej Strede.

Teší nás, že ľudia prejavujú záujem o naše dekorácie, zastavia sa pri nich a mnohí nám poprajú veľa síl do tvorby ďalších krásnych výrobkov.

Fotogaléria: 
Spoločná fotografia "Dunajské hody"
Fotografia rôznych dekorácií
Fotografia rôznych dekorácií
Fotografia rôznych dekorácií
Spoločná fotografia "Slovakia Ring"
Fotografia stolnej dekorácie
Fotografia stolných dekorácií
Fotografia dekorácií
Fotografia dekorácií - košíky z pedigu a tkané koberce