Svätá omša

Dňa 14.06.2021 nás navštívil pán farár v areáli domova a celebroval svätú omšu pre prijímateľky. Po omši mali prijímateľky možnosť na nezáväznú diskúsiu s pánom farárom.

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5