Priateľské stretnutie a celodenný výlet

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitualizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných týmov, ktorý realizuje MPSVaR. Projekt kladie dôraz aj na zabezpečenie rovnakých práv všetkých osôb so zdravotným postihnutím, vrátane ich práva na život v spoločenstve s rovnakými možnosťamia voľbami ako majú ostatní ľudia. Z finančných zdrojov projektu sme zorganizovali priateľské stretnutie s prijímateľmi sociálnej služby z CSS Merema v rešaturácii Nimród v Gabčíkove. Hostí sme privítali občerstvením a kávovými špecialitami.Atrakciou stretnutia bola výhliadková plavba ľodou Ondava aj s preplavením plavebných komôr. Po plavbe si prijímatelia sociálnej služby vychutnali vynikajúci obed na letnej terase reštaurácie. Horúci letný deň si spríjemnili diskotékou, zmrzlinou a studeným radlerom.

Fotogaléria: 
foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8
foto 9
foto 10
foto 11
foto 12
foto 13
foto 14