Priateľské stretnutie

Dňa 7.7.2021 sme zorganizovali priateľské stretnutie v poľovníckom dome v Medveďove s priateľmi zo ZSS jahodná a Veľký Meder. Prijímateľky sa po dlhej dobe mohli stretnúť s priateľmi a zabaviť sa. O dobrú náladu sa postarala speváčka PhDr. Alexandra Dovičovičová.

Bolo nám cťou privítať medzi nami podpredsedu TTSK Mgr. Józsefa Berényiho.

foto 1
foto 2
foto 3
foto 4
foto 5
foto 6
foto 7
foto 8