Fotogaléria

foto 1

Po dlhej dobe sme mali možnosť zorganizovať pre prijímateľky sociálnej služby veľkolepú tanečnú zábavu, počas ktorej naše PSS boli vyšibané chalanmi zo zariadeniach DSS Horný Bar, DSS Jahodná, DSS Okoč, DSS Veľký Meder.

Zverejnené:: 25.4.2022
foto 1

Každý rok sa snažíme vytvoriť pre prijímateľky sociálnej služby vhodnú a pokojnú vianočnú atmosféru, ku ktorej patrí svätá omša, krásne ozdobené vianočné stromčeky a odovzdanie vysnívaných darčekov.

Zverejnené:: 12.1.2022
foto 1

V predvianočnom období navštívili naše zariadenie dobrí ľudia, ktorí pomocou sponzorských darov prispeli k milostiplnému prežitiu vianočných sviatkov. 

Touto cestou ďakujeme:

Zverejnené:: 11.1.2022
foto 1

Touto cestou ďakujeme rodine Feketeovej z Jurovej, firme Kása pekáreň a potraviny a firme Chipita, s.r.o., že so svojimi sponzorskými darmi osladili život prijímateliek sociálnej služby.

Zverejnené:: 6.12.2021
foto 1

V rámci deinštucionalizácie sa učia prijímateľky sociálnej služby nové formy práce, ako pečenie vianočných oplátok, zdobenie medovníkov. 

Zverejnené:: 1.12.2021

Pages