Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v súčasnosti poskytuje sociálne služby 36 klientom celoročnou pobytovou formou.

Fotogaléria: 
Exteriér - bazén
Administratívna budova
Hlavná budova
Jedáleň
Tvorivé dielne
Izba
Schodisko
Izba
Tvorivá dielňa
Chodba