Fotogaléria

Tvorba svietnika

13.12.2017 sme boli pozvaní do Domova sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi na vianočné stretnutie. Stretnutie bolo plné radosti, očakávaní a prekvapení.

Zverejnené:: 29.12.2017
Spoločná fotka

V tomto roku dňa 13.12.2017 nás navštívili rímskokatolícky kňaz, titulárny opát, dekan, mimoriadny profesor Dr.h.c.doc. PhDr. PaedDr. Thlic. György Herdics, PhD. MBA, PhDr. Szilvia Buzalová, PhD.

Zverejnené:: 29.12.2017
Prevzatie ceny

Detský klub v Čiližskej Radvani pod vedením Júlie Szabó v tomto roku prvý krát zorganizoval výtvarnú súťaž pre klientov zariadení sociálnych služieb v okrese Dunajská Streda.

Zverejnené:: 28.12.2017
Fotka s Mikulášom

Každý rok si 6.decembra pripomíname sviatok sv. Mikuláša, ktorý nám svojim životom dokazoval veľké cnosti duchovného a fyzického milosrdenstva, zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie a skromnosti.

Zverejnené:: 11.12.2017
Fotka s kamarátkou

Dňa 23.11.2017 nás naši priatelia zo sociálneho zariadenia „Márton“, nachádzajúceho sa v obci Nyúl v Maďarku, pozvali na priateľské stretnutie. Naši priatelia si pre nás pripravili kreatívne popoludnie plné hier, zábavy a ručnej tvorby.

Zverejnené:: 11.12.2017

Pages