Štrkovecká Barónka

Klientky sa aj tento rok dňa 14. marca zúčastnili 15. ročníka umeleckej tvorivosti s názvom "Štrkovecká Barónka", ktorá sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante. Organizátorom podujatia bol Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šoporňa – Štrkovec. Každé zariadenie malo v rámci prehliadky 15 minút na prezentáciu svojich  vystúpení v troch  kategóriách – hudobnej, tanečnej a dramatickej. Naše klientky predviedli tanečnú kreáciu na hudbu od skupiny ABBA. Okrem vystúpení bola možnosť nahliadnuť aj do vystavených prác klientov zariadení, ktoré bolo prístupné pre všetkých hostí Štrkoveckej barónky. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov, kde boli všetci účinkujúci odmenení za svoje vystúpenia, nasledovala veselá zábava. 

Podujatie každoročne prináša so sebou chvíle spolupatričnosti a radosť klientov.

 

Fotogaléria: 
Tanečné vystúpenie
Tanečné vystúpenie
Výstava ručných prác
Spoločná fotografia pred výstavou prác
Spoločná fotografia pred výstavou prác
Spoločná fotografia