Rekreačný pobyt Jasná

Na prelome mesiacov apríl a máj  absolvovalo 8 klientiek rekreačný pobyt v Jasnej. Výletu sa zúčastnili aj klienti Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej.

Okrem turistiky rekreanti navštívili rôzne turistické atrakcie ako Jaskyňu Demänovskej doliny, Stanišovskú jaskyňu v rámci ktorej  si prezreli aj „Útulňu“ sv. Barbory.

Ďalší deň bol venovaný Múzeu liptovskej dediny v Pribyline a návštevy Štrbského plesa.

Deň pred odchodom domov navštívili Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Klientky mali z rekreačného pobytu radosť, nakoľko mohli pár dní stráviť aktívnym oddychom a s kamarátmi. Počasie priam doprialo turistike a spoznávaniu okolia Nízkych Tatier. Do zariadenia sa vrátili s novými zážitkami.

Pred návštevou jaskyne
Spoločná foto
Turistika
Múzeum liptovskej dediny1
Múzeum liptovskej dediny2
Múzem liptovskej dediny
Štrbské pleso1
Štrbské pleso2
v múzeu