Ocenenie predsedu TTSK

Cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za profesionálne a zodpovedné zvládanie situácie v období pandémie Covid-19 sme dostali v divadle Jáne Palárika v Trnave s ostatnými zariadeniami v pôsobnosti TTSK. 

Poďakovanie a ocenenie patrí všetkým našim zamestnancom.

Fotogaléria: 
foto 1