Mikuláš

Každý rok si 6.decembra pripomíname sviatok sv. Mikuláša, ktorý nám svojim životom dokazoval veľké cnosti duchovného a fyzického milosrdenstva, zdržanlivosti, pokory, schopnosti stáť za svojím presvedčením aj za cenu perzekúcie a skromnosti.

V tomto roku k nám sv. Mikuláš zavítal v sprievode čerta, ale čert veľa roboty u nás nemal. Za to sv. Mikuláš mal plné ruky práce s rozdávaním sladkých balíčkov. Za odmenu mu niektoré naše klientky zaspievali, niektoré zarecitovali báseň s vianočnou tematikou a niektoré sa s ním na pamiatku odfotili. Radosť bola veľká a sv. Mikuláš prisľúbil, že sa u nás aj o rok zastaví.

Poďakovanie za túto aktivitu patrí zamestnancom zariadenia a dobrým anjelom, ktorí nám naplnili sladké balíčky.

Fotogaléria: 
Fotka s Mikulášom
Fotka s Mikulášom
Mikuláš a čert