Krabice plné lásky

V tomto roku dňa 13.12.2017 nás navštívili rímskokatolícky kňaz, titulárny opát, dekan, mimoriadny profesor Dr.h.c.doc. PhDr. PaedDr. Thlic. György Herdics, PhD. MBA, PhDr. Szilvia Buzalová, PhD. a študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Študenti vyložili vzácne krabice a po privítaní hostí a krátkom tanečnom vystúpení si klientky prevzali krabice plné lásky. Radosť bola neopísateľná...

Aj touto cestou sa chceme ešte raz poďakovať všetkým, ktorí podporili tento projekt a tým potešili naše klientky. Každá z nich našla kus lásky v krabici od topánok.   

 

Fotogaléria: 
Spoločná fotka
Privítanie hostí
Odovzdávanie krabíc plných lásky
Odovzdávanie krabíc plných lásky
Spoločná fotografia
Otváranie krabíc plných lásky