Fašiangový karneval

Tradičný Fašiangový karneval sme uskutočnili dňa 06.02.2018 v Kultúrnom dome v Medveďove. Teší nás, že aj tento rok sa nám podarilo zorganizovať toto podujatie. Za to vďačíme našim sponzorom, zamestnancom, známym a priateľom, ako aj našim klientom, ktorí s nadšením a radosťou tvorili masky a pripravovali kultúrny program. V rámci kultúrneho podujatia vystúpila na podujatí aj tanečná skupina „Pink“ z tanečného štúdia Südi Iringó. Ich choreografia nás všetkých zaujala a bola skvelá. Na karnevale nechýbali ani fašiangové dobroty, masky, skvelá zábava a dobrá nálada.

Tieto fašiangové stretnutia organizujeme najmä preto, aby sme sa stretli, oddýchli si od každodenných starostí, pobavili sa, zatancovali si a vychutnali si atmosféru fašiangového obdobia.

Fotogaléria: 
Spoločná fotografia pred pódiom v maskách
Privítanie hostí
Tanečná skupina "Pink"
Spoločná fotografia masiek
Spoločná fotografia
Vystúpenie klientov
Vystúpenie klientov - spev
Spoločná fotografia v maskách
Spoločná fotografia v maskách
Tanečné vystúpenie
Tanečné vystúpenie
Tanečné vystúpenie