Fotogaléria

Spoločná fotografia

Partnerské zariadenie „Márton" v obci Nyúl v Maďarsku organizovalo svoje tradičné podujatie s názvom „Oslavy na sv. Martina".

Zverejnené:: 16.11.2018
Spoločná fotografia

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Západoslovenským múzeom Trnava a Katedrou sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave zorganizovali v priestoroc

Zverejnené:: 16.11.2018
Spoločná fotografia

Dňa 9.10.2018 sa klientky zúčastnili Umeleckých tvorivých dielní, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede.

Zverejnené:: 16.11.2018
Maľovanie rámu na obraz

Sedemnásty október sa niesol v duchu tvorivosti. V tento deň sem mali možnosť sa zúčastniť na tvorivých dielňach, ktorý bol zameraný na stretnutie nadaných ľudí s mentálnym postihnutím a so skúsenými výtvarníkmi.

Zverejnené:: 16.11.2018
Fotografia pri strome

Dňa 27.09.2018 sme sa vybrali za nadobudnutím nových zážitkov do mesta Győr v Maďarsku. Najprv sme navštívili Zoologickú záhradu, kde sme strávili celé dopoludnie.

Zverejnené:: 1.10.2018

Pages