Animoterapia v Lehniciach

Príjemné dopoludnie strávili naše klientky v prítomnosti mnohých zvierat, ale hlavne koní v Lehniciach. Klientky si pri prvom stretnutí osvojili starostlivosť o kone, viedli kone a osvojili si techniku kŕmenia koní.

Okrem koní sa tu stretli aj s početným množstvom mačiek, psíkov, králikov a dokonca aj hadom. Bola to naša prvá návšteva pri koníkoch a nakoľko sa našim klientkam tu veľmi páčilo určite prídeme čoskoro.

Pre veľký záujem klientiek sme sa rozhodli, že animoterapia bude prebiehať pravidelne 3-4krát mesačne.

V mesiacoch júl- august sa animoterapie klientky nebudú zúčastňovať, kvôli rekreačných pobytov na Slovensku i v zahraničí.

Hladkanie poníka
Starostlivosť o kone1
Starostlivosť o kone2
Starostlivosť o kone3
Starostlivosť o kone4
Starostlivosť o kone5
Vedenie koní1
Vedenie koní2
Vedenie koní3
Klientka s poníkom1
Klientka s poníkom2
Klientka s poníkom3
Klientky s čiernym koňom